คู่มือการใช้งานกฎหมาย

คู่มือการใช้งาน Thai Code Annotated

คู่มือการใช้งาน ค้นหาขัั้นสูง

 

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักนายก ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและความเห็นทางกฎหมาย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสำนักงาน ประกอบด้วย

  • ส่วนการค้นหา

เป็นส่วนสำหรับค้นหาข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์สำนักงาน ทั้งนี้มีส่วนของการค้นหาขั้นสูงรองรับการค้นหาในกรณีที่อยากระบุเงื่อนไขในการค้นหามากขึ้น และยังมีส่วนค้นหาของแต่หน้าจอเพื่อรองรับการค้นหาเฉพาะเนื้อหาในหน้าจอนั้นๆด้วย

  • ส่วนของสมาชิก

ในส่วนของสมาชิกที่สมัครผ่านเว็บไซต์จะได้รับข่าวสารอัพเดทจากสำนักงาน ส่วนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆของสำนักงานตามลิงก์ที่เว็บไซต์สำนักงานได้ทำช่องทางไว้ให้

  • การปรับเปลี่ยนธีมและตัวอักษร

เว็บไซต์สำนักงานสามารถมีการปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ผู้ใช้แต่ละคนต้องการ และเปลี่ยนสีธีม ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

  • การนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์สำนักงาน

ส่วนของลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการมองเห็น และภาพ banner ของเว็บไซต์ต่างๆ

ส่วนข้อมูลมีการนำเสนอในรูปแบบแบบภาพและข้อมูลทางด้านกฎหมาย ข่าวหรือกิจกรรมของหน่วยงาน ได้แก่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

บริการข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมาย

บริการข้อมูลเกี่ยวกับคำแปลกฎหมาย

บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

บริการข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

บริการข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ

บริการข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ,บริษัท,ห้าง,ร้าน,NGO ที่มีต่อเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ร่างขึ้นฉบับนั้นๆ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน web site ของสำนักงาน

บทความทางวิชาการ

หลักสูตร/อบรมของสำนักงาน