ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จแล้ว

ชื่อร่าง
  • สถานะ : ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว
  • เริ่มรับฟัง : 31/05/2566
ดูทั้งหมด
ชื่อร่าง
ดูทั้งหมด