เลขที่ฎีกา    1853/2519  สามีทุบตีภริยาบาดเจ็บบ่อย ๆ  โดยทะเลาะกันและด่าบิดา

ภริยาว่าชิงหมาเกิด  บังคับให้ภริยาจำนองที่ดิน   เป็นการประพฤติชั่วอย่าง

ร้ายแรง ภริยาฟ้องหย่าได้

    ศาลชั้นต้นพิพากษาให้หย่าขาดจากสามีภริยากัน ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ

เพราะยังไม่มีเหตุหย่า  จึงไม่วินิจฉัยข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าขาดอายุความหรือ

ไม่โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่ามีเหตุหย่า จึงพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเรื่องอายุความ แล้วพิพากษาใหม่