• Suggestion Page Menu
  • FAQ
  • WEB MAIL
  • Site Map
 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-11-17 12:47:35.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณจันทรา จำปางาม

เรื่องเสร็จที่ 871/2555 ไม่มีการให้ความเห็นเนื่องจากมีการถอนข้อหารือ

จึงไม่มีการเผยแพร่ทางหน้าเว็ปไซต์ครับ

จันทรา จำปางาม

103.55.140.45

2017-11-17 12:36:40.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นที่่ 871/2555 ไม่สามารถเปิดดูเอกสารได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-11-14 09:08:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณรณชิต ยอดคำลือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าวเสร็จและส่งไปยัง สลค. แล้ว เมื่อต้นเดือนกันยายน

รณชิต ยอดคำลือ

103.55.140.45

2017-11-13 10:43:23.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

สอบถามเรื่องที่ ครม.มีมติวันที่ 4 เมย.2560 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการให้ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนเพราะไม่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินประกันสังคมมีโอกาสกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้อีก ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป อยากทราบว่าตอนนี้ร่าง พรบ.นี้ไปถึงขั้นตอนใหนแล้วครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-11-13 10:03:57.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณพูลธรัตน์ ไชยโย

ประชุมพระยามานวราชเสวี อยู่อาคาร 1 ชั้น 1 ครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2222-0206-9

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-11-13 10:01:07.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณพิทยา อุณาตระการ

สำนักงานจะเผยแพร่ความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาทางเว็บไซต์ในช่อง "ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา" ซึ่งจะเรียงลำดับตามปี พ.ศ. และลำดับเลขเรื่องเสร็จ

อย่างไก็ดี สำหรับความเห็นที่มีการกำหนดชั้นความลับ สำนักงานจะไม่เผยแพร่ครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-11-13 09:57:54.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์

ตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีหน้าทีและอำนาจในการตอบคำถามหรือให้ความเห็นทางกฎหมายแก่เอกชน (รวมถึงประชาชน)

ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อสอบถามข้อกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานที่ประชาสัมพันธ์เอาไว้ทางเว็บไซต์ แต่ขอเรียนให้ทราบว่า เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะตอบหรือไม่ตอบคำถามของท่าน และหากมีการตอบคำถามใดไป ถือเป็นการให้ความเห็นส่วนตัว มิได้ผูกพันสำนักงานแต่ประการใด

อีกช่องทางหนึ่ง คือ ท่านอาจโพสคำถามทิ้งเอาไว้ก็ได้ และผมจะตอบคำถามของท่านครับ แต่ก็ถือเป็นการตอบในนามส่วนตัวของผมนะครับ

นายพูลธรัตน์ ไชยโย

103.55.140.45

2017-11-10 12:15:43.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ช่องทางติดต่อ เบอร์โทร
ผมจะสอบถามห้องประชุมว่าอยู่อาคารไหน ในหนังสือระบุห้องประชุมพระยามานวราชเสวี แต่ไม่ทราบอาคารครับ

นายพิทยา อุณาตระการ

103.55.140.45

2017-11-10 12:13:17.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอเรียนถามเรื่องการค้นหา เรื่องเสร็จ ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีการลงในประกาศให้ค้นหา เรื่องเสร็จทั้งหมดไหมครับ ประเด็นคือกำลังหาบันทึกฯ ลับ เรื่องเสร็จที่ ๗๙๙/๒๕๖๐ เดือนมิุนายน ๒๕๖๐ไม่พบน่ะครับ

นิติศักดิ์ สมอารยพงศ์

103.55.140.45

2017-11-08 13:25:35.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

หารือปัญหาข้อกฎหมาย ติดต่อทางโทรศัพท์ได้หมายเลขใด ครับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>