• Suggestion Page Menu
  • FAQ
  • WEB MAIL
  • Site Map
 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

อนันต์ชัย

203.114.122.27

2019-01-18 11:10:07.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 668-669/2550 จำนวน 4 รายการ เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งไฟล์ด้วย ไม่ทราบว่า มีความต่างกันยังงัย ครับ ถึงทำรายการซ้ำกัน

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2019-01-18 09:06:25.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณสุภาภรณ์ แจ้งสุข

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ เรื่องที่ 910/2550 นั้น คณะกรรมการฯไม่ได้รับข้อหารือไว้พิจารณา จึงไม่มีความเห็นฉบับเต็มครับ ส่วนที่แนบมาคือ 212/2551 นั้น เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดทำครับ

สุภาภรณ์ แจ้งสุข

203.114.122.27

2019-01-14 10:07:41.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 910/2550 ไฟล์แนบเป็น เรื่องเสร็จที่212/2551 ซึงข้อมูลไม่ตรงกัน

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2019-01-11 18:41:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ arkorn praisuwan

ตัวอย่างคำร้องขอเป็นผู้อนุบาล ท่านสามารถหาดูได้ทั่วไปในเว็บไซต์กฎหมาย

แต่โดยทั่วไป ท่านไม่จำเป็นต้องเขียนคำร้องเอง เพียงแต่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ช่วยเหลือท่านโดยตรง เช่น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายของแต่ละจังหวัด สิ่งที่ท่านต้องเตรียมเองคือเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้
ตามลิงค์นี้ http://www.ray.ago.go.th/ray-lawaid/index.php/2016-08-16-07-07-44/8-uncategorised/p/22-2017-05-11-06-18-14

หรือหากต้องการดำเนินการเอง ก็ติดต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล ได้เลย เข้าใจว่าใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2019-01-11 18:27:23.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณอาราฟัต วาหาบ

ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก bug ในขั้นตอนการแปลงเอกสาร ซึ่งอยู่ระหว่างการหาทางแก้ไขครับ

arkorn praisuwan

184.22.55.134

2019-01-07 23:01:06.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

อยากได้ตัวอย่างคำร้องขอเป็นผู้อนุบาล เนื่องจากพี่สาวป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับ

อาราฟัต วาหาบ

118.172.62.160

2018-12-21 10:00:17.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

อยากให้ตรวจทานพระราชบัญญัติที่ลงในเว็บหน่อยครับ บาง พรบ. ตัวอักษรซ้อนกันอยู่ บางทีตัวอักษรเคลื่อนไม่ตรงตามฟอร์ม ตัวอย่าง พรบ.ที่เจอปัญหา พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฉบับล่าสุด

ภญ.วิไลวรรณ พุทธันบุตร

182.232.234.69

2018-12-04 12:31:03.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9
“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

อิทธิกร ขวัญนิมิตร

182.232.198.73

2018-12-04 12:30:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9
“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

นางปัณนภัส จริยคุณ

182.232.104.14

2018-12-04 12:26:14.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9

“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>