องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > เกร็ดความรู้ > โค๊ดอาญา โดย...พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ > โค๊ดอาญา เล่ม ๑ ฉบับบหลวงและฉบับเทียบ

โค๊ดอาญา เล่ม ๑ ฉบับบหลวงและฉบับเทียบ

เล่มที่ ๑ โค๊ดอาญา

  ภาค ๑ ว่าด้วยข้อบังคับต่างๆ

  ภาค ๒ ว่าด้วยลักษณะความผิด