องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตุลาคม พ.ศ. 2560   พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   ธันวาคม พ.ศ. 2560   มกราคม พ.ศ. 2561   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  มีนาคม พ.ศ. 2561   เมษายน พ.ศ. 2561   พฤษภาคม พ.ศ. 2561  มิถุนายน พ.ศ. 2561   กรกฎาคม พ.ศ. 2561  สิงหาคม พ.ศ. 2561  กันยายน พ.ศ. 2561 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตุลาคม พ.ศ. 2559   พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   ธันวาคม พ.ศ. 2559   มกราคม พ.ศ. 2560   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  มีนาคม พ.ศ. 2560   เมษายน พ.ศ. 2560   พฤษภาคม พ.ศ. 2560  มิถุนายน พ.ศ. 2560   กรกฎาคม พ.ศ. 2560  สิงหาคม พ.ศ. 2560  กันยายน พ.ศ. 2560

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตุลาคม พ.ศ. 2558   พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ธันวาคม พ.ศ. 2558   มกราคม พ.ศ. 2559   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  มีนาคม พ.ศ. 2559   เมษายน พ.ศ. 2559   พฤษภาคม พ.ศ. 2559  มิถุนายน พ.ศ. 2559   กรกฎาคม พ.ศ. 2559  สิงหาคม พ.ศ. 2559  กันยายน พ.ศ. 2559

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตุลาคม พ.ศ. 2557   พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ธันวาคม พ.ศ. 2557   มกราคม พ.ศ. 2558   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   มีนาคม พ.ศ. 2558   เมษายน พ.ศ. 2558   พฤษภาคม พ.ศ. 2558   มิถุนายน พ.ศ. 2558   กรกฎาคม พ.ศ. 2558   สิงหาคม พ.ศ. 2558   กันยายน พ.ศ. 2558

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตุลาคม พ.ศ. 2556   พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   ธันวาคม พ.ศ. 2556   มกราคม พ.ศ. 2557   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557   มีนาคม พ.ศ. 2557   เมษายน พ.ศ. 2557   พฤษภาคม พ.ศ. 2557   มิถุนายน พ.ศ. 2557   กรกฎาคม พ.ศ. 2557   สิงหาคม พ.ศ. 2557   กันยายน พ.ศ. 2557


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตุลาคม พ.ศ. 2555 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ธันวาคม พ.ศ. 2555  มกราคม พ.ศ. 2556  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  มีนาคม พ.ศ. 2556  เมษายน พ.ศ. 2556  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  มิถุนายน พ.ศ. 2556  กรกฎาคม พ.ศ. 2556  สิงหาคม พ.ศ. 2556  กันยายน พ.ศ. 2556 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตุลาคม พ.ศ. 2554 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ธันวาคม พ.ศ. 2554  มกราคม พ.ศ. 2555  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  มีนาคม พ.ศ. 2555  เมษายน พ.ศ. 2555  พฤษภาคม พ.ศ. 2555  มิถุนายน พ.ศ. 2555  กรกฎาคม พ.ศ. 2555  สิงหาคม พ.ศ. 2555  กันยายน พ.ศ. 2555 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ธันวาคม พ.ศ. 2553  มกราคม พ.ศ. 2554  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  มีนาคม พ.ศ. 2554  เมษายน พ.ศ. 2554  พฤษภาคม พ.ศ. 2554  มิถุนายน พ.ศ. 2554  กรกฎาคม พ.ศ. 2554  สิงหาคม พ.ศ. 2554  กันยายน พ.ศ. 2554 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตุลาคม พ.ศ. 2552  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  ธันวาคม พ.ศ. 2552  มกราคม พ.ศ. 2553  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีนาคม พ.ศ. 2553  เมษายน พ.ศ. 2553  พฤษภาคม พ.ศ. 2553  มิถุนายน พ.ศ. 2553  กรกฎาคม พ.ศ. 2553  สิงหาคม พ.ศ. 2553  กันยายน พ.ศ. 2553


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตุลาคม พ.ศ. 2551  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  ธันวาคม พ.ศ. 2551  มกราคม พ.ศ. 2552  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  มีนาคม พ.ศ. 2552  เมษายน พ.ศ. 2552  พฤษภาคม พ.ศ. 2552  มิถุนายน พ.ศ. 2552  กรกฎาคม พ.ศ. 2552  สิงหาคม พ.ศ. 2552  กันยายน พ.ศ. 2552 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ตุลาคม พ.ศ. 2550  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  ธันวาคม พ.ศ. 2550  มกราคม พ.ศ. 2551  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551  มีนาคม พ.ศ. 2551  เมษายน พ.ศ. 2551  พฤษภาคม พ.ศ. 2551  มิถุนายน พ.ศ. 2551  กรกฎาคม พ.ศ. 2551  สิงหาคม พ.ศ. 2551  กันยายน พ.ศ. 2551