องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตุลาคม พ.ศ. 2559  พศฤจิกายน พ.ศ. 2559  ธันวาคม พ.ศ. 2559  มกราคม พ.ศ. 2560  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีนาคม พ.ศ. 2560  เมษายน พ.ศ. 2560  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กันยายน พ.ศ. 2560

<

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตุลาคม พ.ศ. 2558  พศฤจิกายน พ.ศ. 2558  ธันวาคม พ.ศ. 2558  มกราคม พ.ศ. 2559  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีนาคม พ.ศ. 2559  เมษายน พ.ศ. 2559  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มิถุนายน พ.ศ. 2559  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กันยายน พ.ศ. 2559

<


 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตุลาคม พ.ศ. 2557  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ธันวาคม พ.ศ. 2557  มกราคม พ.ศ. 2558   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   มีนาคม พ.ศ. 2558   เมษายน พ.ศ. 2558   พฤษภาคม พ.ศ. 2558  มิถุนายน พ.ศ. 2558  กรกฎาคม พ.ศ. 2558  สิงหาคม พ.ศ. 2558  กันยายน พ.ศ. 2558

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตุลาคม พ.ศ. 2556  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ธันวาคม พ.ศ. 2556  มกราคม พ.ศ. 2557  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  มีนาคม พ.ศ. 2557  เมษายน พ.ศ. 2557  พฤษภาคม พ.ศ. 2557  มิถุนายน พ.ศ. 2557  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  สิงหาคม พ.ศ. 2557  กันยายน พ.ศ. 2557

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กันยายน พ.ศ. 2556 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เมษายน พ.ศ. 2556 มีนาคม พ.ศ. 2556 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มกราคม พ.ศ. 2556 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กันยายน พ.ศ. 2555  สิงหาคม พ.ศ. 2555 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เมษายน พ.ศ. 2555 มีนาคม พ.ศ. 2555 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มกราคม พ.ศ. 2555 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ตุลาคม พ.ศ. 2554


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 กันยายน พ.ศ. 2554 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เมษายน พ.ศ. 2554 มีนาคม พ.ศ. 2554 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มกราคม พ.ศ. 2554 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ตุลาคม พ.ศ. 2553


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 กันยายน พ.ศ. 2553 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มิถุนายน พ.ศ. 2553 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เมษายน พ.ศ. 2553 มีนาคม พ.ศ. 2553 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มกราคม พ.ศ. 2553 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ตุลาคม พ.ศ. 2552


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

กันยายน พ.ศ. 2552 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เมษายน พ.ศ. 2552 มีนาคม พ.ศ. 2552 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มกราคม พ.ศ. 2552 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตุลาคม พ.ศ. 2551


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

กันยายน พ.ศ. 2551 สิงหาคม พ.ศ. 2551 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เมษายน พ.ศ. 2551 มีนาคม พ.ศ. 2551 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 มกราคม พ.ศ. 2551 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตุลาคม พ.ศ. 2550