องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

หน้าหลัก > เสนอแนะ-ติชม

เสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

  • *

  • *

  • *

  • captchaเปลี่ยนภาพ

  • *

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-01-09 08:36:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณอดิศักดิ์ ไชยสำพัง

เข้าใช้งานตอน 8.30 น. วันที่ 9 ด้วย firefox ทั้งสองส่วนยังใช้งานได้ปกติครับ

การที่ท่านไม่สามารถเข้าไปดูหมวด รัฐธรรมนูญ กับประมวลกฎหมาย อาจเกิดจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ไม่รองรับครับ ลองแก้ปัญหาตามลิงค์ข้างล่างนี้ก่อนนะครับ

http://web.krisdika.go.th/file_webksdk/manual2.pdf

http://web.krisdika.go.th/file_webksdk/manual3.pdf

อดิศักดิ์ ไชยสำพัง

103.55.140.45

2018-01-08 23:53:23.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่สามารถเข้าไปดูหมวด รัฐธรรมนูญ กับประมวลกฎหมาย ในห้องสมุดกฎหมายได้ครับ

พ.ต.ต.รัชชานนทร์ ศิลป์พระเนตร

103.55.140.45

2017-12-27 10:34:04.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ส่งบทพระราชนิพนธ์.4.ภาคขอเข้าเฝ้าองค์โสมสวรีฯ.
ในนาม.พ.ต.ท.สุรชัย ประสพจันทร์(ธรรมรงค์ องครักษ์(บุญญฤทธิ์-เชย์ฤทธิ์)-ชัยชนะ ศิลป์พระเนตร(ศรีพนม-ศิลป์ประสิทธิ์)-ธนชัย ขีมาไพศาล(วัชระพิสุทธิ์-มหาวงศ์นันท์)-จ.นนทบุรี(ธีระศรีสวัสดิ์)-พงษ์สวัสดิ์/สลามเต๊ะ

กองกฎหมายไทย

103.55.140.45

2017-12-19 12:24:01.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณอรุณ ศรีสมุทร

ช่องแบบฟอร์มทางกฎหมายมีการปิดปรับปรุง

และอาจไม่เปิดให้บริการอีก เนื่องจากการเผยแพร่แบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของสำนักงานฯ

ส่วนเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในการเข้าถึง
กล่าวคือการที่ท่านสมัครสมาชิกก็ไม่ทำให้เข้าถึงเนื้อหาเพิ่มเติมแต่อย่างใด คงมีเพียงบริการบางอย่างให้ท่าน เช่น การแจ้งเตือนกฎหมายที่ประกาศใหม่ เท่านั้น

อรุณ ศรีสมุทร

103.55.140.45

2017-12-18 16:58:05.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เปิดชมตัวอย่างสัญญาไม่ได้ครับ

ต้องสมัครมี password หรือเปล่าครับ

กรุณาแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-12-18 11:54:56.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณกฤษณี มหาวิรุฬห์

เรื่องเสร็จที่ 1526/2560 ยังไม่ได้อัพโหลดไฟล์ pdf ครับ

กฤษณี มหาวิรุฬห์

103.55.140.45

2017-12-17 16:41:54.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่สามารถเปิดไฟล์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 1526/2560 ใน pdf ได้

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-12-14 10:25:29.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณวลัยพร โกศัลวัฒน์

เดิมที เรานับศักราชโดยถือปี "รัตนโกสินทร์" ในการนับ กฎหมายเก่า ๆ จึงลงท้ายด้วย รัตนโกสินทร ศก หรือ ร.ศ. ซึ่งเท่าที่ยังหลงเหลือใช้อยู่ก็คือ พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ มีประกาศให้ใช้ พุทธศักราช แทน รัตนโกสินทร ศก กฎหมายที่ประกาศใช้หลังจากนั้น จึงลงท้ายด้วย พระพุทธศักราช

หลังจากนั้น ผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องพัฒนาการในการใช้คำ เราเริ่มใช้คำว่า พุทธศักราช กับคำว่า พระพุทธศักราช สลับกันไป จนในราว ๆ ปี ๒๔๗๐ - ๒๔๗๕ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการใช้คำว่า พระพุทธศักราช ลงท้ายกฎหมายอีก

ต่อมาในปี ๒๔๘๘ คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดแบบการตั้งชื่อกฎหมาย โดยให้ใช้คำว่า พ.ศ. แทนคำว่า พุทธศักราช เพราะถือเป็นคำที่รู้กันโดยทั่วไป และเพื่อการประหยัดคำ

ดังนั้น กฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่มีมติ ครม. ดังกล่าวเป็นต้นมา จึงใช้คำว่า พ.ศ. ลงท้ายมาโดยตลอด

1. ทำไมพระราชบัญญัติในช่วง พ.ศ. จึงใช้ต่างกัน

ans เหตุผลตามที่กล่าวมาครับ

2. การใช้คำแต่ละคำนั้นเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ใดและสิ้นสุด พ.ศ.ใด

ans สืบค้นเองนะครับ ผมได์ให้ท่านแล้ว

3. ที่เขียนว่า พ.ศ. ให้อ่านว่า พุทธศักราช หรือ พระพุทธศักราช

ans พ.ศ. ใช้แทนคำว่า พุทธศักราช จึงต้องอ่านว่า พุทธศักราช

4. ในปัจจุบันนี้ให้ใช้อย่างไรกันแน่

ans ใช้ พ.ศ. ครับ

ทุกประเด็นที่ยกมา มีเอกสารเป็นทางการ แต่ผมไม่บอก เพราะถ้าท่านใช้ความพยายามก็จะหามาได้โดยไม่ยาก

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-12-14 09:31:55.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณธนรุจ โรขน์มานะวงศ์

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานะเป็นส่วนราชการในสังกัดหน่วยงานอื่น (ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษา)

ซึ่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาประเภทดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ

ดังนั้น หากท่านต้องการสืบค้นข้อมูลด้านกฏหมายเกี่ยวกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี น่าจะติดต่อไปที่กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นต้นสังกัด จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกว่า เพราะผมเข้าใจว่ากฎระเบียบบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องภายในก็จะไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับ

วลัยพร โกศัลวัฒน์

103.55.140.45

2017-12-13 09:48:05.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอทราบความแตกต่างของพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ว่ามีการใช้คำว่า พระพุทธศักราช พุทธศักราช และ พ.ศ. ว่า

1. ทำไมพระราชบัญญัติในช่วง พ.ศ. จึงใช้ต่างกัน
2. การใช้คำแต่ละคำนั้นเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ใดและสิ้นสุด พ.ศ.ใด
3. ที่เขียนว่า พ.ศ. ให้อ่านว่า พุทธศักราช หรือ พระพุทธศักราช
4. ในปัจจุบันนี้ให้ใช้อย่างไรกันแน่

ขอบคุณค่ะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>