องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

หน้าหลัก > เสนอแนะ-ติชม

เสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

  • *

  • *

  • *

  • captchaเปลี่ยนภาพ

  • *

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-21 09:48:23.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณสังข์ เชื้อสวัสดิ์

ไม่ทราบว่าหมายถึงส่วนใดในเว็บไซต์ครับ ผมจะได้ตอบคำถามของท่านได้ถูกต้อง

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-21 09:46:47.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณเสฎฐวุฒิ วุฒิกรวิภาค

ข้อความในไฟล์กฎกระทรวงผิดจริง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขแล้วครับ

เรียนคุณพงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์ และคุณชวลิต ลุผลแท้

ประมวลรัษฎากร และพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ฉบับล่าสุดที่เป็นไฟล์ pdf ไม่สามารถเปิดได้จริง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขแล้วครับ

การแก้ไขอาจใช้เวลา ๑ - ๒ วัน ต้องขอขอบคุณที่กรุณาแจ้งปัญหาครับ

สังข์ เชื้อสวัสดิ์

103.55.140.45

2018-06-20 21:43:09.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ทำไมปรับปรุงwebsite ช้ามาก
ปัจจุบันยังไม่เสร็จ
จะใช้เวลาเกิน 1 ปีไหม

ชวลิต ลุผลแท้

103.55.140.45

2018-06-20 19:30:53.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เป็นเวบที่ใช้สืบค้นกฏหมายบ่อยมากครับ โดยเฉพาะกฏหมายที่มีการอัพเดทรวมล่าสุด

ขอบคุณผู้ดูแลเวบครับ

ปล. แจ้งข่าวเล็กน้อยครับ ว่า พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ฉบับล่าสุดที่เป็นไฟล์ pdf ไม่สามารถเปิดดูได้ครับ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์

103.55.140.45

2018-06-20 09:08:01.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนแจ้ง
ประมวลรัษฎากร ฉบับ Update ไม่สามารถโหลดได้เลยครับ ซึ่งได้ลองจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแล้วก็ไม่สามารถโหลดได้ อยากให้ลองเช็คไฟล์ PDF อยากให้ลองเช็คดูว่าไฟล์ต้นทางปัญหาหรือไม่ครับ
ขอบพระคุณครับ

เสฎฐวุฒิ วุฒิกรวิภาค

103.55.140.45

2018-06-19 15:14:36.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เป็นเว็บที่ดีมีประโยชน์มากๆ ผมใช้ในการหากฎหมายที่สนใจเป็นประจำครับ

แต่อยากให้แก้ไข เอกสารกฎกระทรวง ตาม พรบ.ชั่ง ตวง วัด เรื่อง

"กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖"

ไฟล์ PDF "ม33-2b-2546-a0001" หน้า 48 ข้อ 66
ในตาราง ตรงส่วนปริมาณที่ทดสอบ (V) (ลิตร)

ํ"๐.๐๒ ถึง ๐.๒"

ซึ่งที่ถูกต้องตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา (ไฟล์ TIFF) จะต้องเป็น

"๐.๐๒ ถึง ๐.๑"


จึงอยากจะรบกวนให้แก้ไขไฟล์ PDF ให้ถูกต้องด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-14 10:50:15.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ Gam Gamo

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้ประสานให้ทำการแก้ไขแล้ว

Gam Gamo

103.55.140.45

2018-06-13 15:58:04.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับ update ล่าสุด)

ฉบับที่ 1 ข้อ 29 มี (1) - (4)
ฉบับที่ 2 ข้อ 13 ให้ยกเลิก (3) ของข้อ 29 และใช้ข้อความใหม่แทน
ฉบับ update ข้อ 29 มี (1) - (3) เท่านั้น ไม่มี (4)
โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยค่ะ

Gam Gamo

103.55.140.45

2018-06-13 11:04:56.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาด ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับ update ล่าสุด)

ฉบับที่ 1 ข้อ 10 มี (1) - (7)
ฉบับที่ 2 ข้อ 5 ให้ยกเลิก (1) และ (2) ของข้อ 10 และใช้ข้อความใหม่แทน
ฉบับ update ข้อ 10 มี (1) และ (2) เท่านั้น ไม่มี (3) - (7)

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-07 17:02:55.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณเขตโสภณ ศิริโสภา

๑. ไม่ได้มีการรวบรวมกฎหมายจัดตั้งจังหวัดครับ

๒. กฎหมายทั้งสองฉบับ ไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขครับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>