Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

หน้าหลัก > เสนอแนะ-ติชม

เสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

  • *

  • *

  • *

  • captchaเปลี่ยนภาพ

  • *

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-06-26 12:24:07.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ Athiporn

ขอบคุณสำหรับข้อสังเตครับ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

กษิดินทร์ แสงวงศ์

103.55.140.45

2017-06-22 11:37:22.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เมื่อไหร่ พรบ.ประกันสังคม เรื่องคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตน ม.39 จะพิจารณาเสร็จครับ
ผมเป็นหนึ่งในผู้ถูกตัดสิทธิ์ และจำเป็นต้องใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล ผมป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และใช้สิทธิ์รักษาตัวต่อเนื่องอยู่ แต่พลาดขาดส่งเงินสมทบไป ตอนนี้อาการเริ่มรุนแรงขึ้นแล้ว รบกวนคณะกรรมการฯโปรดเร่งพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ผมเชื่อว่ามีอีกหลายหมื่นคนกำลังรอความหวังนี้เหมือนผม ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

Athiporn

103.55.140.45

2017-06-15 15:25:22.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่ลงไว้ในเวบไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อมูลบางส่วนของมาตรา 123 ขาดหายไป รบกวนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วยค่ะ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-06-15 10:02:40.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณธิปไตร

โดยหลักการแล้ว กฎหมายลูกทุกฉบับที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักงานฯ ก็จะมีการทำข้อมูลเอาไว้ครบนะครับ

กรณีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็มีการทำข้อมูลกฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ นะครับ

การที่หาไม่พบ อาจเกิดจากการที่บราวเซอร์ที่ท่านใช้ไม่แสดงผล หรือเน็ตช้า หรืออาจเป็นปัญหาทางเทคนิคอื่น

ธิปไตร

103.55.140.45

2017-06-14 23:59:43.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่พบกฎหมายลูก ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไว้ในฐานข้อมูลกฎหมายนี้เลย ทั้ง ๆ ที่มีออกมาจำนวนมาก

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-06-12 11:49:00.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณศิรประภา คงยืน

นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่เกี่ยวกับสำนักงานฯ

๑. ในสัญญากู้น่าจะมีข้อกำหนดว่า หากผิดนัดชำระหนี้ เกินกว่า .. งวด ติดต่อกัน ผู้ให้กู้จะบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

๒. เงิน ๓๔,๘๐๐ บาท ที่ท่านจ่ายให้บริษัทประกันภัย เป็นค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงในช่วงสิบปี เพื่อที่หากท่านเป็นอะไรไป ทายาทหรือผู้ค้ำประกันจะได้ไม่ต้องรับภาระ ดังนั้น หากไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินใด ๆ จากบริษัท

๓. รายละเอียดในส่วนของโครงการพักชำระหนี้ยังไม่เพียงพอ แต่ผมเดาจากเงื่อนไขของท่าน น่าจะอยูในโครงการพักชำระดอกเบี้ยสองปี ดังนั้น ท่านยังมีภาระในการชำระต้นเงินอยู่ และเมื่อท่านไม่ชำระ ก็เท่ากับว่าท่านผิดสัญญาตามข้อ ๑.

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-06-12 11:32:02.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณกฤษณะ วัฒนะพูนลาภ

นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่เกี่ยวกับสำนักงานฯ

๑. การทำพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภายหลังมีการขายฝากไปแล้ว ย่อมไม่สามารถทำได้

๒. แต่ถ้าทำพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินก่อน แล้วจึงมีการขายฝากในภายหลัง ก็ถือเป็นกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม มีผลทำให้ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันเพิกถอนไป

๓. ไม่ว่ากรณีใด ผู้รับพินัยกรรมย่อมไม่มีสิทธิไถ่

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-06-12 11:12:07.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ kampon taweekan

เท่าที่ผมสืบค้น ไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดแบบคำร้องเอาไว้

การใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา ๔๙ จึงสามารถทำเป็นหนังสือติดต่อราชการทั่วไป และย่อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

แต่หากท่านสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ก็จะได้คำตอบที่น่าเชื่อถือกว่าศิรประภา คงยืน

103.55.140.45

2017-06-05 13:12:10.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ดิฉันมีเรื่องสอบถามคือดิฉันได้กู้เงินจากธนาคารออมสินผ่านการเป็นสมาชิก ชพค.โดยให้ครูสองคนคำ้ประกัน เงินที่กู้ยืมจำนวน 600,000 บาทชำระไปแล้วเป้นรายเดือนตั้งแต่ปี2553-2558 คงเหลือประมาณ547,000 บาทตอนที่กู้ธนาคารหักเงินทำประกันจำนวน 34,800 บาทกับบริษัททิพยประกันภัยเพ่ือลดความเสี่ยงจากการกุ้เงินมีสัญญา 10ปี ต่อมาปี2558ดิฉันลาออกจากงานจึงไม่ได้ส่งดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดต่อเดือน 3,800 บาท และดิฉันได้เข้าดครงการพักชำระหนี้ 2 ปีตามประกาศของธนาคารจนกระทั่งปี2560ธนาคารมาทวงหนึี้ที่ค้างชำระถ้าไม่ส่งจะทำการย่ืนฟ้องตามกฏหมาย ดิแันอยากสอบถามว่าระยะเวลายังไม่สิ้นสุดสัญญากู้เงินคือ10 ปีทางธนาคารจะยื่นนฟ้องได้ไหม?และเงินที่ทำประกันความเสี่ยงจากบริษัทประกันจะขอให้มาชดใช้หนี้แทนได้ไหม?
กรุณาตอบข้อสงสัยด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่ง

นายกฤษณะ วํฒนะพูนลาภ

103.55.140.45

2017-06-01 15:19:29.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ผมทำงานอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ด้วยผมมีข้อสงสัยในการปฏิบัิตงานจึงพยายามสมัครสมาชิกเพื่อจะตั้งกระทู้ถาม แต่ไม่สามารถสมัครได้จึงใช้ช่องทางนี้ในการสอบถามครับ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขายฝากครับ ปัญหาคือโฉนดที่ดินที่มีการขายฝากหากผู้ขายฝากทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่ผู้รับพินัยกรรมโดยไม่ได้ระบุเรื่องรับโอนมรดกสิทธิการไถ่ไว้ เมื่อผู้ขายฝากเสียชีวิต ผู้รับพินัยกรรมฉบับดังกล่าวจะมีสิทธิรับโอนมรดกสิทธิการไถ่และสามารถรับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมผู้รับซื้อฝากเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในที่ดิน จึงเรียนมาเพื่อปรึกษาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>