องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

หน้าหลัก > เสนอแนะ-ติชม

เสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

  • *

  • *

  • *

  • captchaเปลี่ยนภาพ

  • *

ภญ.วิไลวรรณ พุทธันบุตร

182.232.234.69

2018-12-04 12:31:03.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9
“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

อิทธิกร ขวัญนิมิตร

182.232.198.73

2018-12-04 12:30:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9
“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

นางปัณนภัส จริยคุณ

182.232.104.14

2018-12-04 12:26:14.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9

“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

ธีร์ธวัช หอมสุวรรณ

182.232.150.216

2018-12-04 12:25:37.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้เพิ่มข้อความดังนี้ต่อท้ายข้อความในมาตรา 9
“หรือคำรับรองว่าการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ หรือสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใดๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนแล้ว”

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-11-22 11:23:17.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณ Asian Trail

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขแล้ว

ระหว่างนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพราชกิจจานุเบกษา ของกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอัพโหลดเป็นไฟล์ TIF เอาไว้ ไปพลางก่อนได้ครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-11-22 11:15:53.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณศราภพ

เวลาที่ท่านค้นหาเรื่องเสร็จตามปี เว็บจะแสดง link เรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๖๑ ดังนี้

[0009/2561] องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือวิธีปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองกับผู้ต้องใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเภทไฟล์อื่น ๆ : [ TIF ]

ให้ท่านคลิ๊กที่ [ TIF ] ท่านจะดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับเรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๖๑ ครับ

ศราภพ

203.170.16.163

2018-11-22 10:20:28.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียน กองกฎหมายไทย
ผมสามารถ download เรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ใด
เนื่องจาก หากค้นหาในเว็บแล้ว เมื่อกดเข้าไปในลิงค์ ปรากฎว่า หน้าเว็บแสดงผลว่า
"ขออภัย... รูปแบบเอกสารไม่สามารถแสดงในหน้านี้ได้
ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ห้องสมุดกฎหมาย"
จึงไม่สามารถ เปิดไฟล์ได้

Asian Trail

49.49.236.199

2018-11-21 23:01:32.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกต้อง

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-11-21 16:16:57.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณศราภพ

เรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๖๑ ได้อัพโหลดเอกสารต้นฉบับเป็นไฟล์ TIF เอาไว้แล้วครับ

ท่านสามารถเปิดดูไฟล์ TIF โดยใช้โปรแกรมที่ใช้สำหรับดูรูปภาพต่าง ๆ ได้ครับ

ศราภพ

203.170.18.163

2018-11-21 15:14:14.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผมค้นหา ความเห็นกฤษฏีกา เลขเสร็จที่ 9/2561 แล้ว
แต่ไม่สามารถเปิดดูได้ ผมขอความกรุณาอัพโหลดไฟล์ให้ผมอ่านได้หรือไม่ครับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>