Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

กนกวรรณ สายทองคำ

103.55.140.45

2017-03-12 11:12:32.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ข่าวข่มขืนมีให้เห็นในทุกๆๆวัน บางคนเป็นผู้ที่เคยกระทำผิดมาก่อนแล้วก่อเหตุซ้ำ งงว่ากฎหมายทำไมไม่ยึดของกลางผู้กระทำผิด เช่นฆ่าคนด้วยมืดก็ยึดมีด จับย่เสพติดก็ยึดยาเสพติด ทำไมข่มขืนถึงไม่ยึดอวัยวะเพศล่ะคะ ใช่ว่ามันจะตัดไม่ได้ สักกะหน่อย อีกอย่างผู้ถูกข่มขืนเค้าต้แงทนทุกทรมานกับการกระทำของคนร้าย คนร้ายก็ควรจะต้องทุกร์ทรมานกับการกระทำของตน และจะได้ไม่มีอาวุธที่ตะกระทำผิดอีก วอนผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ดิฉันกำลังจะมีลูกมีหลานที่เป็นทั่งผู้หญิงและผู้ชาย แต่สังคมอยู่ยากขึ้นทุกวันเพราะผู้ร้ายออกจากคุกง่ายเกินไป...

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-03-06 12:13:51.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ nattawut

จากการตรวจสอบ ได้มีการทำข้อมูลกฎหมายฉบับ update เอาไว้แล้ว แต่เกิดปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้ข้อมูลกฎหมายไม่ปรากฏทางหน้าเว็บไซต์

ได้ประสานให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่า ๑-๒ วัน จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้

nattawut

103.55.140.45

2017-03-04 15:57:57.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

อยากให้ลงพรบ.ศาลเยาวชนฯ ฉบับupdate แก้ล่าสุดปี 59 ครับ ขอบคุณครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-02-02 09:24:08.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบ พ.อ.สมเจตน์ บุญเลี้ยง

คำสั่งที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๙) พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ นั้น โดยมากจะเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะของนายกรัฐมนตรีผู้ออกคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ

และเมื่อนายกฯ ผู้ออกคำสั่งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งแล้ว มาตรการในการบริหารราชการแผ่นดินตามคำสั่งนั้นย่อมสิ้นสุดลง ไม่ผูกพันนายกฯ คนใหม่

คำตอบ
๑. อาจต้องดูเป็นกรณีไป แต่โดยมากคำสั่งจะสิ้นผลโดยปริยายเมื่อนายกพ้นจากตำแหน่ง

๒. คำสั่งจะออกมาในรูป "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี" ดังนั้น หากต้องการสืบค้นลองติดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีดู


พ.อ.สมเจตน์ บุญเลี้ยง

103.55.140.45

2017-02-01 11:58:10.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนถาม

คำสั่ง นร. ที่ออกมาในแต่ละรัฐบาล เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว จะยกเลิกไปโดยปริยาย หรือไม่
เช่น คำสั่ง นร ที่ออกตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 11 (9)
จะสามารถสืบค้นได้จากไหนครับ

ขอบคุณครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-01-30 15:18:29.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบนางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 1081/2558 เป็นข้อหารือที่มีการกำหนดชั้นความลับ

สำนักงานจึงไม่เปิดเผยครับ

นางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ

103.55.140.45

2017-01-27 16:46:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ต้องการค้นหา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 1081/2558 เรื่อง การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

ศูนย์รัฐ

103.55.140.45

2017-01-24 01:13:18.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณมากครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-01-20 11:24:20.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณศูนย์รัฐ

ในบริบทของประเทศไทย การแปลมาตราว่า article หรือ section เป็นเรื่องของภาษา ไม่มีถูกมีผิด

แต่ในบริบทของบางประเทศ คำว่า article เป็นคำที่ใช้สื่อถึงกลุ่มมาตรา (เช่น ส่วนหรือหมวด) และประเทศเหล่านั้นจะใช้ section ในความหมายของมาตรา

ด้วยเหตุที่กล่าวมา การแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะใช้ article หรือ section ก็ได้ แต่โดยส่วนมากเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนก็จะใช้ section ครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-01-20 11:15:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณNimit Asavasena

สำนักงานฯ จะเผยแพร่เฉพาะร่างกฎหมายที่สำนักงานฯ ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

และจะเผยแพร่เพียงบางฉบับที่เห็นว่าน่าสนใจ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>