องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-10-24 13:52:59.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณภาณุพงศ์ คงสมบูรณ์

พระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. ๒๕๒๒ ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒

ในหน้าเว็บไซต์จะไม่มีการเผยแพร่กฎหมายที่ยกเลิกแล้วครับ

ภาณุพงศ์ คงสมบูรณ์

103.55.140.45

2017-10-24 09:54:22.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่มี พรบ.กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 นะครับ ฝากดำเนินการให้มีด้วยครับ ขอบคุณครับ

Kajeenart

103.55.140.45

2017-10-23 16:20:13.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ร่างพรบ.ปรับปรุงพันธุ์พืชฉบับใหม่ น่าจะมีปัญหาในการบังคับใช้ เพราะจะเป็นผลเสียต่อเกษตรกร เพราะพืชที่ปรับปรุงพันธุ์ที่เป็นพืช จี เอ็ม โอ หรือพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม จะใส่ยีนที่เป็นหมันหรือ terminator gene ซึ่งถ้าปลูกทั่วไปในธรรมชาติจะเกิดการผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์พื้นเมือง โดยแมลง นก ทำให้พันธุ์พื้นเมืองได้รับยีนเป็นหมันและแม้จะเก็บเมล็ดไว้ก็จะปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองไม่ขึ้นอีกต่อไป ต้องไปซื้อพันธุ์จาก บ.ต่างชาติ นอกจากนี้เกษตรกรอาจจะถูกฟ้องจาก บ.ต่างชาติว่าไปเอาพันธุ์ของเค้ามาผสม นอกจากนี้ถ้าเราเปิดโอกาสให้ปลูกพืช จี เอ็ม อิสระ ประเทศไทยเราซึ่งขายพืช ผัก ผลไม้ จะมีปัญหาเนื่องจากต่างชาติไม่ต้องการบริโภคพืช ผลไม้ จีเอ็ม ผู้ส่งออกจะลำบากมาก พรบ.นี้จะสร้างความเสียหายในหลายส่วนถ้ามีการบังคับใช้ ขอให้ท่านช่วยกรุณาพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ควรรีบร้อนค่ะ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-10-12 09:03:42.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณ boi

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ

ได้ประสานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว

boi

103.55.140.45

2017-10-05 00:07:55.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม


ขอให้อัพเดทฐานข้อมูลกฎหมายตามนี้

ข้อบังคับถูกยกเลิก

-ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2543


ข้อยังคับที่ประกาศใช้แทน

- ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00141245.PDF

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-10-04 16:29:50.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณเกณิกา ไกรวิทย์

ร่างกฎหมายดังกล่าวน่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณายกร่าง ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน กว่าจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

ส่วนตัวคิดว่าร่างนี้ไม่น่าจะผ่าน ครม. หรือรัฐสภา เนื่องจากเป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่ง และการผิดสัญญาก็มิใช่กรณีร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องกำหนดให้เป็นความผิดอาญา

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-10-04 16:14:34.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณสุภรัชด์ คลายมนต์

คำถามของท่านเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรฯ กำหนดไว้ชัดแล้วว่า "ป้ายห้ามจอดรถ" มีผลเป็นการห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด ดังนั้น ที่ตัวเครื่องหมายต้องมีการระบุแนวเขต หรืออย่างน้อยต้องมีการใช้ควบคู่ไปกับเครื่องหมายบนพื้นทาง (เส้นขาวเหลือง)

ถ้าท่านสงสัย ก็สอบถามไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้มีอำนาจออกข้อกำหนดครับ

เกณิกา ไกรวิทย์

103.55.140.45

2017-10-02 13:32:53.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอสอบถามค่ะ ร่างกฎหมาย เบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นคดีอาญา จะได้เริ่มต้นใช้เมื่อไรคะ ขอบคุณค่ะ

นายสุภรัชด์ คลายมนต์

103.55.140.45

2017-09-30 12:14:34.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เว็บไซต์ควรมีช่องทางให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยกฎหมายนะครับ เช่น ผมสงสัยว่า ใน พรบจราจร ห้ามจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ แล้วเขตนี้มันครอบคลุมพื้นที่เท่าใดจากป้าย ผมควรสอบถามที่ใด

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-09-26 16:26:07.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณพรทิพย์

กรณีนี้ต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขครับ

ผู้มีอำนาจเสนอ โดยหลักแล้วก็คือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ขั้นตอนสั้น ๆ ก็คือ รมต.คลัง -> ครม. -> สคก. -> สลค. -> ทูลเกล้า -> ประกาศในราชกิจจาฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>