องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-08-16 09:08:39.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณมโนธรรม

ตรวจสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับ update ล่าสุด แล้ว ปกติครับ มีมาตรา ๑ - ๒๕

ตอบคุณระวีอร

ผมได้ประสานให้ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไขแล้ว

ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้ข้อสังเกตครับ

ระวีอร

103.55.140.45

2017-08-14 18:38:12.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 ที่ระบุว่า update แล้ว (ในไฟล์ระบุว่ามีการแก้ไขปรับปรุง 2560) แต่ไม่ปรากฏว่ามีการยกเลิกข้อ 3 (7) ที่ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558

รบกวนตรวจสอบนะคะ ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดหรือไม่

มโนธรรม

103.55.140.45

2017-08-12 05:55:20.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ป.วิแพ่ง ฉบับล่าสุด ม.1-ม.25 หายไป อาจจะเป็นเพราะเครื่องของผมก็ได้นะ ลองตรวจสอบดู นะครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-08-11 10:37:14.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณปราณี แสงกระจ่าง

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว

ปราณี แสงกระจ่าง

103.55.140.45

2017-08-10 10:24:47.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

คำแปลกฎหมายภาษาอังกฤษ หมวดอักษร P
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, B.E. 2559 (2016) พอคลิกเข้าไปดูกลับเป็น TOURISM BUSINESS AND TOURIST GUIDES ACT (NO.2)
B.E.2559(2016) ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นันณ์นภัส

103.55.140.45

2017-07-19 09:16:51.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

อยากให้รีบปรับปรุงเรื่องรายละเอียดหนังสือสัญญาต่างๆค่ะ เมื่อกี้ วันที่ 19/7/2017 เวลา 8.45 เข้าไปดูไม่มีสักอย่างเลยค่ะ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-07-18 11:03:40.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณสุรไกร สารสมัคร

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว

สุรไกร สารสมัคร

103.55.140.45

2017-07-14 01:16:35.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนครับ
ตรงมาตรา 21 มีคำว่ามาตรา 21 ซ้ำกัน
ที่ถูกต้องน่าจะมีคำว่ามาตรา 21 แค่คำเดียวหรือเปล่า
และมาตรา 28 ทวิ
...เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ...
ที่ถูกต้องน่าจะเป็น
...เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร "กอง" ประจำการ... หรือเปล่า
รบกวนตรวจสอบทีครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-07-12 11:57:08.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณเสรีภาพ ชาธิพา

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว

และขอเรียนว่า กรณีคำว่า "มาตรา ๕๖ ตรี" (ซึ่งควรต้องเป็นมาตรา ๕๖ ทวิ) ที่ปรากฏในมาตรา ๖๔ แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ไม่มีประกาศแก้คำผิดมาแก้โดยตรง ตามแนวทางการจัดทำข้อมูลกฎหมายของสำนักงานในปัจจุบันจะเขียนเป็นข้อสังเกตไว้ในเชิงอรรถ โดยจะไม่แก้ไขในเนื้อกฎหมายครับ

ประวีณศักดิ์ พันธุ์ภาไพ

103.55.140.45

2017-07-05 13:56:02.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ทำไมหน้าเพจแบบฟอร์มทางกฏหมายจึงใช้ไม่ได้ครับ แจ้งว่าปรับปรุง
หน้านี้ผมคิดว่ามีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่ไม่สันทัดกฏหมายนะครับ
ขอบคุณครับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>