องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

Smiley face
ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

ร.ต.อ.ธีรพงษ์? ปานเกลี้ยง

103.55.140.45

2018-08-17 19:35:19.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

-?ในส่วนของ? พรบ.ตำรว?จฯ? นั้น? ควรที่เน้นการบริหารไปที่สถานีตำรว?จ? ซึ่งเป็นที่ใกล้ชิดประชาชนและสามารถช่วยระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนมากที่สุด? ไม่ว่าในด้านบุคคลากร? งบประมาณและการช่วยด้านๆ? ที่สามารถต้องความต้องการ? เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง
- ส่วนการแต่งตั้งควรหนักหลักอาวุโลและความรู้ความสามารถ?และต้องเคยผ่านงานในระดับสถานีมาก่อน
- ในส่วนของ? พรบ.สอบสวน?ฯ?ควรให้พนักงานอัยการมาร่วมสอบสวนด้วย? เพื่อให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพและมีอิสระในการทำงาน?ดังเช่นประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น? เพราะสุดท้ายแล้วพนักงานอัยการ?เป็นฟ้องคดีต่อศาล? และควรมีงบประมาณและบุคคลากรอย่างเพียงพอ

มโนธรรม

103.55.140.45

2018-08-12 09:35:38.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

วันนี้ ( 12 สค.61) เข้ามาในเว็บนี้ ค้นหากฎหมายไม่ได้ คือ หมวด ก. หมวด อื่น ก็พอเข้าได้บ้าง เว็บนี้ คือที่พึ่ง ในการค้นหากฎหมาย เพราะมีการ อัพเดท ตลอดเวลา ถ้ามีปัญหา ค้นหาไม่ได้ ก็มีปัญหาพอสมควร ครับ

จรัล อินทะกัลยา

103.55.140.45

2018-08-10 16:34:27.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

- สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 28 มิ.ย.-11 ก.ค. 61)
- สรุปข้อมูลผลงานสำคัญ (ประจำวันที่ 14-27 มิ.ย. 61) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

Missing document or page not found.
http://www.krisdika.go.th/missingDocument.html

Teerasard

103.55.140.45

2018-08-09 10:55:33.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

สวัสดีครับ ผมค้นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องด้านล่าง แต่เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้

[0879/2561] กระทรวงพาณิชย์ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง คสช. ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ pdf

รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะครับ

สุกรี สุทธิโส

103.55.140.45

2018-07-23 08:11:53.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอขอบคุณข้อมูลกฎหมายทีทันสมัย ได้ใช้ค้นคว้า
และชื่นชมบทความต่างๆ ได้ความรู้มากครับ
อยากได้แนวคิดและเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เพราะอะไร มีบทบัญญัติอายุความไว้เฉพาะได้แก่ มาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผลจะแตกต่างกับบททั่วไปของภาษีอื่นๆ หรือไม่ เช่นภาษีเงินได้
ขอบคุณครับ

phra suradet asaratana

103.55.140.45

2018-07-10 13:50:10.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

พระพุทธองค์ ทรงสละลาภยศสรรเสริญ ก่อนออกบวช , เมื่อตรัสรู้ไม่แสวงหาฯ และกล่าวว่า สาวกฯใดแสวงหาลาภยศสรรเสริญ ผู้นั้นไม่ใช้สาวกของพระองต์ และเปรียบเหมือน มหาโจร . ผิดทั้งรระบบมานาน แต่แนวทางสอดคล้องกับทางโลกเลยหลงตามมานาน เห็นผิด นี้แล สาธุ รู้ให้เท่าทัน

พระกฤจฏิพรรธ ลำทรง

103.55.140.45

2018-07-10 11:58:42.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการมหาคณิสร. วัดในประเทศไทยถ้าแยกออกมาจริงๆแล้ว จะมี3แบบหรือ4แบบมี1วัดใหญ่มากพวกอารามหลวง2วัดใหญ่มีรายได้สูงตามหัวเมืองต่างจังหวัดอำเภอต่างๆ3วัดแบบขนาดกลางๆ4สำนักสงฆ์เล็กๆตามป่าเขาชนบททั่วไปซึ่งวัดเล็กๆสำนักสงฆ์เล็กๆบางแห่งต้องมารับผลของการตัดสินใจของผู้มีอำนาจตามระดับลงมาซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่บางรูปขี่เบ้นซ์เพียบพร้อมทุกอย่างพระที่มีตำแหน่งเหล่านี้ออกกฎโดยยึดตัวเองที่เพียบพร้อมมากมายมาออกกฎให้พระอยู่ตามป่าเขาหรือชนบทต้องร่วมใช้กฎที่มาจากจิตใจที่คับแคบทำใมไม่หากรรมการจากวัดเล็กๆที่เดือนๆไม่มีนิมนต์เลยรายได้ต่อปีค่าน้ำไฟวัดก็มาจากค่าเช่าที่กัลปนาปีละ2หมื่นกว่าๆ ถ้าไม่มีตัวแทนจากวัดเล็กๆที่แทบไม่รายได้ไปร้่วมออกกฎก็เหมือนกับขาดความจริงที่ถูกต้องไปมากความจริงวัดเล็กๆมีมากในประเทศไทยอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆและอาจไม่ใช่มึแต่หลวงตาเฝ้าวัดตามที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็ได้ ถ้ามีตัวแทนจากวัดเล็กเขาจะบอกว่าวัดเล็กมีสภาพเช่นไรเช่นเวลาคณะสงฆ์ตามอำเภอขอความร่วมมือจากวัดเล็กๆวัดบะ3-5พันแต่วัดเล็กๆมี่รายได้ปีละ25000บาทจ่ายค่าน้ำไฟไปก็2หมื่นกว่าต่อปีแล้วค่าการศึกษาสงเคราะห์ก็ปีละ3พันและยังมีค่าอะไรต่ออะไรอีกมากมาย รัฐ เก็บภาษี จาก ฐาน รายได้ ใครมีเงินรายได้มากก็เสียมากตามที่ทำ แต่ระบบสงฆ์บางทีวัดเล็กๆต้องเสียค่าอะไรเท่าวัดใหญ่ๆที่มีรายได้ปีละ10ล้านร้อยล้านหรือนี่คือจุดเล็กๆที่แทบไม่ม่ใครคิดแก้ไขเลย

นิติธรรม

103.55.140.45

2018-07-05 08:56:34.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ผมใช้เว็บนี้ โดยเฉพาะเมนูห้องสมุดกฎหมาย เพื่อสืบค้นกฎหมายเป็นประจำแทบทุกวัน
> มาสังเกตระยะหลังๆ(น่าจะ2อาทิตย์ผ่านมา)การแสดงผลรายชื่อกฎหมายจะช้าผิดปกติ เช่น เราคลิกเมนูพ.ร.บ. ที่ขึ้นต้นด้วย ก. ไก่ ปกติจะแสดงผลได้แทบจะทันที แต่ปัจจุบันจะแสดงผลช้ากว่าปกติมาก จนเข้าใจว่าเว็บค้าง แต่จริงๆไม่ใช่ (รอสัก 30วิ -1นาที ก็จะออกมา)
> การแสดงผลออกมาช้า อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเว็บค้าง (การแสดงผลแค่ชื่อพ.ร.บ.ไม่ควรจะช้าขนาดนี้)
> ผมใช้เว็บนี้มานานมากๆเลยรู้ว่ามันแตกต่างกันจริงๆ
> เสนอแนะให้สอบถามไปยังผู้ดูแลระบบว่าเกิดอะไรขึ้น และแก้ไขนะครับ
ขอบพระคุณครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-07-04 17:14:57.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ จักรพงศ์ คำอักษร

สำนักงานไม่ได้ประสงค์ที่จะไม่เผยแพร่ความเห็นปี ๖๑ ครับ แต่เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคและฝ่ายที่รับผิดชอบยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทำให้ไม่สามารถค้นหาความเห็นปี ๖๑ ได้ตามช่องทางหน้าเว็บไซต์ปกติ

ระหว่างนี้ การสืบค้นความเห็นปี ๒๕๖๑ ขอให้ใช้วิธีนี้ไปพลางก่อนครับ

๑.หากต้องการเห็นความเห็นปี ๒๕๖๑ (เท่าที่เผยแพร่) ให้ไปที่ช่อง ค้นหาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเลือกช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.หากท่านต้องการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และทราบเลข ให้ไปที่ช่อง ค้นหาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วใส่เลขดังกล่าวในช่อง เลขเรื่องเสร็จ

จักรพงศ์ คำอักษร

103.55.140.45

2018-07-04 09:27:31.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

อยากทราบว่า ความเห็นของคณะกรรมการฯปี 61 จะมีเผยแพร่อยู่หรือไม่ครับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>