Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-02-02 09:24:08.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบ พ.อ.สมเจตน์ บุญเลี้ยง

คำสั่งที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๙) พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ นั้น โดยมากจะเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะของนายกรัฐมนตรีผู้ออกคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ

และเมื่อนายกฯ ผู้ออกคำสั่งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งแล้ว มาตรการในการบริหารราชการแผ่นดินตามคำสั่งนั้นย่อมสิ้นสุดลง ไม่ผูกพันนายกฯ คนใหม่

คำตอบ
๑. อาจต้องดูเป็นกรณีไป แต่โดยมากคำสั่งจะสิ้นผลโดยปริยายเมื่อนายกพ้นจากตำแหน่ง

๒. คำสั่งจะออกมาในรูป "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี" ดังนั้น หากต้องการสืบค้นลองติดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีดู


พ.อ.สมเจตน์ บุญเลี้ยง

103.55.140.45

2017-02-01 11:58:10.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนถาม

คำสั่ง นร. ที่ออกมาในแต่ละรัฐบาล เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว จะยกเลิกไปโดยปริยาย หรือไม่
เช่น คำสั่ง นร ที่ออกตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 11 (9)
จะสามารถสืบค้นได้จากไหนครับ

ขอบคุณครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-01-30 15:18:29.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบนางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 1081/2558 เป็นข้อหารือที่มีการกำหนดชั้นความลับ

สำนักงานจึงไม่เปิดเผยครับ

นางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ

103.55.140.45

2017-01-27 16:46:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ต้องการค้นหา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 1081/2558 เรื่อง การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

ศูนย์รัฐ

103.55.140.45

2017-01-24 01:13:18.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณมากครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-01-20 11:24:20.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณศูนย์รัฐ

ในบริบทของประเทศไทย การแปลมาตราว่า article หรือ section เป็นเรื่องของภาษา ไม่มีถูกมีผิด

แต่ในบริบทของบางประเทศ คำว่า article เป็นคำที่ใช้สื่อถึงกลุ่มมาตรา (เช่น ส่วนหรือหมวด) และประเทศเหล่านั้นจะใช้ section ในความหมายของมาตรา

ด้วยเหตุที่กล่าวมา การแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะใช้ article หรือ section ก็ได้ แต่โดยส่วนมากเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนก็จะใช้ section ครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2017-01-20 11:15:26.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณNimit Asavasena

สำนักงานฯ จะเผยแพร่เฉพาะร่างกฎหมายที่สำนักงานฯ ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

และจะเผยแพร่เพียงบางฉบับที่เห็นว่าน่าสนใจ

ศูนย์รัฐ

103.55.140.45

2017-01-19 13:45:47.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอสอบถามหน่อยครับ คำว่า "มาตรา" ในกฏหมายไทย เช่นกฏหมายอาญา ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Article หรือ Section ครับ เห็นในรัฐธรรมนูญที่แปลใช้คำว่า section
แต่บางกฏหมายก็ใช้ article ไม่ทราบว่าคำที่เป็นทางการใช้อย่างไรครับ

Nimit Asavasena

103.55.140.45

2017-01-09 12:03:45.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้ลง ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฤหมาย ยาเสพติด ที่ได้ผ่าน ครม. เมื่อ ๑๒ เมย. ๒๕๕๙ และ ยังอยู่ระหว่างการ พิจารณา ของคณะกรรมการกฤษฏีกา

ปราณี แสงกระจ่าง

103.55.140.45

2016-12-13 16:32:57.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

มีปัญหาเปิดดู พ.ร.บ./พ.ร.ก. ตามหมวดอักษรไม่ได้ค่ะ ไม่ว่าจะเปิดด้วย IE 10, firefox, หรือ Google Chrome ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรค่ะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>