องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > KM กฤษฎีกา > โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา > ด้านเศรษฐกิจ > ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน

เรื่อง “ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน”
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
...............................................

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทีม Km Young Elite จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน” เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.วันดี สุชาติกุลวิทย์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นข้าราชการในสายงานด้านกฎหมายและสายงานอำนวยการ จำนวน ๕๙ คน รายละเอียดด้านการค้าและการพานิชย์