องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > KM กฤษฎีกา > เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ > พบผู้บริหาร ครั้งที่ 2 โดย นางจริยา เจียมวิจิตร

พบผู้บริหาร ครั้งที่ 2 โดย นางจริยา เจียมวิจิตร

เรื่อง “การบริหารเงินให้คุ้มค่า”
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

........................................

นางจริยา เจียมวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในการบรรยาย เรื่อง “การบริหารเงินให้คุ้มค่า” โดยได้เรียนเชิญนายพิสุทธิ์ เทพพิชัยยานนท์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาถนนพระราม ๙ มาเป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดยทีม KM Young Elite เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา