องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > KM กฤษฎีกา > เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ > พบผู้บริหาร เรื่อง ประสบการณ์ในการทำงานบริหาร ตลอดจนอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา

พบผู้บริหาร เรื่อง ประสบการณ์ในการทำงานบริหาร ตลอดจนอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา

เรื่อง "ประสบการณ์ในการทำงานบริหาร ตลอดจนอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา"
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

........................................

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทีม KM Young Elite จัดบรรยาย เรื่อง "ประสบการณ์ในการทำงานบริหาร ตลอดจนอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา" โดยได้เรียนเชิญนางแน่งน้อย รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา