องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > KM กฤษฎีกา > เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ > นิติวิทยาศาสตร์ โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

นิติวิทยาศาสตร์ โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

เรื่อง "นิติวิทยาศาสตร์"
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

........................................

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทีม KM Young Elite จัดบรรยาย เรื่อง "นิติวิทยาศาสตร์" โดยมีแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มาเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา