องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > KM กฤษฎีกา > เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ > การแปลกฎหมาย โดย นายทักษพล เจียมวิจิตร กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8

การแปลกฎหมาย โดย นายทักษพล เจียมวิจิตร กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8

เรื่อง “การแปลกฎหมาย”
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

........................................

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทีม KM Young Elite กลุ่ม กพร. และส่วนนโยบายและแผน สำนักอำนวยการ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแปลกฎหมาย” โดยได้เรียนเชิญ ท่านทักษพล เจียมวิจิตร กรรมการกฤษฎีกา คณะ ที่ ๗ (อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา