องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > KM กฤษฎีกา > เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ > สะท้อนเรื่องจริง...ประสาทพระวิหารในมุมมองของนักกฎหมาย โดย นายอรุณ ภาณุพงศ์

สะท้อนเรื่องจริง...ประสาทพระวิหารในมุมมองของนักกฎหมาย โดย นายอรุณ ภาณุพงศ์

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

........................................

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทีม KM Young Elite จัดเสวนา เรื่อง "สะท้อนเรื่องจริง... ปราสาทพระวิหารในมุมมองนักกฎหมาย" โดยนายอรุณ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  ได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในมุมมองทางด้านนักกฎหมาย กรณีปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา