องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดอมร จันทรสมบูรณ์


๑. ติดต่อด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
     ห้องสมุดอมร  จันทรสมบูรณ ์  (ชั้น ๕)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑
     เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ ๑

๓. ขอรับบริการทางโทรศัพท์  (ในเวลาราชการ)
     ๐๒ - ๒๒๒๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๕๑๒

๔. ขอรับบริการทางโทรสาร  (ในเวลาราชการ)
     ๐๒ - ๒๒๐๗๖๙๕