องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
Title Portal
ข้ามพอร์ตเล็ต เมนูพอร์ตเล็ต
หน้าหลัก > องค์กร > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง


ชื่อ
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง
กรรมการร่างกฎหมายประจำ


การศึกษา
น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย (2535 - 2541)
น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย (2529 - 2532)


ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิติบัญญัติ
กรรมการร่างกฎหมายประจำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย