เนื้อหา
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 1 / 2561
เลขทะเบียน :
เลขเรียกหนังสือ :
ISBN :
แหล่ง :
รวมกฎหมายคดีปกครองและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 1 / 2560
เลขทะเบียน :
เลขเรียกหนังสือ :
ISBN :
แหล่ง :
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ผู้แปล :
ประเภท : หนังสือ
หมวด : กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 1 / 2560
เลขทะเบียน :
เลขเรียกหนังสือ :
ISBN :
แหล่ง :

ชื่อเรื่อง:

ผู้แต่ง:

สำนักพิมพ์:

ผู้แปล:

เลขทะเบียน:

เลขหนังสือ:

ISBN:

ปีที่พิมพ์:

ภาษา:

ประเภท:

หมวด: