พระราชกรณียกิจ ร.10
ประกาศสำนักงาน เรื่องหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสิ้นสึ
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตใน
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (F
เกี่ยวกับหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน
กฎหมาย กฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย
คำแปลกฎหมาย คำแปลกฎหมาย
งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย
มาตรา77ของรัฐธรรมนูญ

เรื่องใหม่ (1)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (215)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (94)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (210)

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป

หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (56)

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

Krisdika Focus ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห...

การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

อ่านทั้งหมด
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชส...

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชส...

อ่านทั้งหมด
การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

อ่านทั้งหมด
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการ...

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการ...

อ่านทั้งหมด

  • lawreform
  • สำนักกฎหมายปกครอง
  • สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
  • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • Hart Publishing, Oxford
  • Law for ASEAN
  • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
  • มาตรการในการเผยแพร่ฯ
  • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย