พระราชกรณียกิจ ร.10
RegulationTH-2
RegulationTH1
กฤษฎีกาขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อม
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวั
รวมความเห็นฉบับย่อที่น่าสนใจ เ
ประกาศรายชื่อกฎหมาย(แก้ไข)
ประกาศสำนักงาน เรื่องหลักเกณฑ์
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตใน
เกี่ยวกับหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน
กฎหมาย กฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย
คำแปลกฎหมาย คำแปลกฎหมาย
งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย
มาตรา77ของรัฐธรรมนูญ

เรื่องใหม่ (4)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (220)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (94)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (217)

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป

หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (56)

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล (VDO Content & VDO Presen...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล (VDO Content & VDO Presen...

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และความเข้าใจการดำเนินก...

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และความเข้าใจการดำเนินก...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล...

อ่านทั้งหมด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏ...

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏ...

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส...

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส...

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา : การสอบสวนคดีอ...

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา : การสอบสวนคดีอ...

อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นท...

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นท...

อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๖

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๖

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

Krisdika Focus ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านทั้งหมด
โครงการกฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการกฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Krisdika Focus ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา...

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห...

การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

อ่านทั้งหมด
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชส...

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชส...

อ่านทั้งหมด
การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

อ่านทั้งหมด
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการ...

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการ...

อ่านทั้งหมด

  • lawreform
  • สำนักกฎหมายปกครอง
  • สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
  • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • Hart Publishing, Oxford
  • Law for ASEAN
  • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
  • มาตรการในการเผยแพร่ฯ
  • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย